Search form

Ioane 5:18

18'Abi neiana paunai Iuda haukia apa'uakia hanona tenuatae ki'a baha Iesu kateahu 'arina. Beraura robe rauhubuna nikabena paunai mo aha'i ia Tirama niaparina hamana tohana ṉa nihoma abomo ia kipona Tirama ohi nibaihobonakia.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index