Search form

Ioane 6:45

45Mahabanai haukia Puka robenai aba tererena, ‘Ikoikiai hanona Tirama aba keba'iobinakia.’ Hama'u tibahuaina abomo herenai 'iobi tia'ina haukia ikoikia timai here'u.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index