Search form

Ioane 9:25

25Hau weiana ekia 'abi ebamuena etibaha, “Ia ki'a hauna 'ao aha'i au a'i a'iobina. Taba hamona au a'iobina hanona maha'u teki'a ia bariu aba naihaiha.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index