Search form

Luka 12:28

28Tirama kipona hano tubukia nibataitainakia bariu timauri mara kate'ororo irubai kahakapo 'aunakia kate'ara. Tirama ehore ua nibataitai aihonakia, ia wai habuni a'i nibabatotonimi, u? A'ikakauma papana haumi.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index