Search form

Luka 12:41

'Abi Ibabataina, Aka Hauna Namona Mai Aka Hauna Ki'a Obona.

41Petero Iesu ebakaina etibaha, “Obiapaka e, 'abi ibabatai neiana ai ikupaiamai heremai ai nohinana 'ao maearima ikoikiai abomo?”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index