Search form

Luka 19:47

47Rani ikoinai Iesu Marea Robe aonai eba'iobi, 'a robe haukia apa'uakia rauhubu poki haukia mai aiara obia haukia kipokia taearana tetabuna Iesu kateahu 'arina.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index