Search form

Luka 19:5

5Iesu emai 'eka weianai ekarahi raninai ea'a taea eihana ehina bena etibaha, “Sakaio e. Moriri biai. Bariu rani neianai au hanona oi emu ituai kamiaho.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index