Search form

Luka 2:20

20Mamoe 'ima haukia temue Tirama tekuti aina mai teapaina pokina taba weiakia 'urukia teo'o mai teiha haukia ikoikiai ia ehina benakia ihobona tohanai terama.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index