Search form

Luka 2:34

34Simeona ehore terarua eba namonakia haeamona hinana Maria ehina bena etibaha, “Miori neiana hanona e'oru Isaraela haukia bo'ona iba'ehokiai mai ibamikirikiai keao, abomo ena hoahoai kate'oatana,

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index