Search form

Luka 21:23

23'A rani weiakia aokiai babi'e mai nuakia abomo nahukia 'oru'orukia babi'ekia herekia hanona keki'a ki'a baha, haiara rarina 'akina hano ahanai kerama abomo Tirama ena opuere keriri maearima neiakia ahakiai.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index