Search form

Luka 22:47

Iesu Tea'i 'Inina.

(Mt 26.47-56; Mk 14.43-50; Io 18.3-11)

47Iesu ni'abi oho mo aonai i'abana harauhaea rua haukia 'abakia ha atana Iuda to'u rarina e'uai ainakia temai, ba ekahaha Iesu herena eao kepauna.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index