Search form

Luka 22:54

Petero Iesu Ebuniai aina.

(Mt 26.57, 58, 69-75; Mk 14.53, 54, 66-72; Io 18.12-18, 25-27)

54Ia tehore Iesu tea'ina tebaka'ana teaoaina robe haukia 'arakiai hauna ena ituai, 'a Petero hanona murikiai eao ia mo mai baiatakia.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index