Search form

Luka 24:44

44Ba Iesu ia ehina benakia etibaha, “Au wai heremiai amiaho oho aonai taba robakia ahu haukia neiakia, Au pou'u tererenakia Mose ena rauhubuai mahabanai haukia ekia rere rereai mai Salamo aonai haukia ikoikiai katetoha.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index