Search form

Luka 4:23

23Iesu ia ehina benakia etibaha, “'Abi tohana wai 'abi ibabatai ha katohinana here'u ai, ‘Toketa haumu e, kipomu mobamaurini'o.’ abomo katohina bena'u katotibaha, ‘Taba taba weia Kaperanauma ai obabai urukia tao'o haukia, neia emu aiara tohanai abomo kobabainakia.’”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index