Search form

Luka 5:27

Iesu Lebi Ena Aka 'Ekanai Eaparina.

(Mt 9.9-13; Mk 2.13-17)

27Weiana murinai Iesu ekarahi eao moni bararo hauna ha atana Lebi moni a'i 'ekanai emiati eihana, eaparina etibaha, “Muri'uai omai.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index