Search form

Luka 8:29

29Pokina Iesu auba ki'a obokia aba ehina benakia hau weiana aonai katekarahi. Rani bo'okia auba ki'a obokia tehaburi abuna, maearima tehore imana aena tabiriai tebirinakia te'ima haraina iamo tabiri eba mohunakia haeamona auba ki'a obokia tebabeau totona hano 'akunai.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index