Search form

Luka 8:48

48Ba Iesu babi'e weiana ehina bena etibaha, “Naha'u e, emu a'ikakauma ehore aba ebanamoni'o mai baibuamu moao.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index