Search form

Luka 9:10

Iesu Taha Ima (5,000) Ebanianinakia.

(Mt 14.13-21; Mk 6.30-44; Io 6.1-14)

10Iuhubeau haukia temue Iesu herena taba taba tebabai haukia ia wairanai tehinanakia. Weiana ia ehore ebaka'a obonakia ia kipokia teao aiara ha atana Betesaida ai.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index