Search form

Luka 9:7

Heroda Ena Nuatae Ke'iobi Haraina Iesu Hanona Tai.

(Mt 14.1-12; Mk 6.14-29)

7Heroda Obia hauna taba ikoinai Iesu ebabai poukia eo'o raninai aona earo'ari, pokina baika tehina bena ba'uere robe hauna Ioane aba 'ariai emikiri mue.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index