Search form

Mareko 10:32

Iesu Ibaihaunai Ena 'Ari Pouna Ehinana.

(Mt 20.17-19; Lk 18.31-34)

32Taearai teka'a Ierusalema teao aonai Iesu hanona e'uai i'abana haukia aokia earo 'ari, abomo murinai teka'a haukia teta'u, weiana Iesu ehore i'abana haukia eapari parenakia, herenai taba kerama hauna pouna wairakiai ehinana.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index