Search form

Mareko 10:46

Iesu Batimeo Mahana Ebanamonakia.

(Mt 20.29-34; Lk 18.35-43)

46Ia Ierikoai tekara'au. Iesu haeamona i'abana haukia mai maearima bo'ona kipokia Ieriko tihabona, taeara haianai maha ki'a hauna atana Batimeo (anina hanona Timeo nahuna) emiati weia enoi ba'ame.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index