Search form

Mareko 11:24

24Ua buonai au wai nahina benimi, ṯonuatae ainakia tabakia ikoikiai bahuba'ari ai katonoi, weiana katoa'ikakauma hanona katotabu ahinakia wai 'eumi.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index