Search form

Mareko 12:40

40Wapu ekia itu tiba'arenakia, ekia bahuba'ari tibahoma'a ki'anakia kateihanakia buonai. Maearima uahomakia hanona ki'a rarina 'akina katetabu ahina.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index