Search form

Mareko 14:16

16I'abana haukia teao, aiara aonai tekatoto hanona Iesu ehina benakia tabakia ikoikiai tetabu ahinakia. Kabanai tatuna anianina tea'ia'i haraina.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index