Search form

Mareko 14:32

Iesu Getesemane ai Ebahuba'ari.

(Mt 26.36-46; Lk 22.39-46)

32'Eka ha atana Getesemane ai tekara'au. Weiana Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Wai ṉa'a tomomiati, au kaeao kabahuba'ari.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index