Search form

Mareko 14:37

37Iesu emue emai i'abana haukia aihau parua reakia etabu ahinakia, ia ehore Petero ehina bena etibaha, “Simona e, oi nuparua, 'u? Rani papana pomaha no'a pobai'ima a'i petaina?

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index