Search form

Mareko 14:53

Iesu Iuda Ekia Obia Haukia Wairakiai Ekoroti.

(Mt 26.57-68; Lk 22.54-55; Io 18.13-14, 19-24)

53Ia tehore Iesu tebaka'ana teaoaina Robe haukia 'arakiai hauna herena, ba Robe haukia apa'uakia, aiara haukia apa'uakia mai Rauhubu poki haukia ikoikiai weia teto'u.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index