Search form

Mareko 15:32

32Keriso Isaraela ekia Obia 'arana, bariu weia matiu ibiri ropo 'ubinai meriri hamaihana ba kaha'ikakaumana.” Iesu kipokia matiu ibiri ropo 'ubinai tekokonakia haukia terarua abomo 'abi ki'a obokia tehina herenai.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index