Search form

Mareko 16:8

8Ua buonai babi'e weiakia tekarahi 'ariahana tehabona mai nuataekia haeamona mai ta'ukia. Teta'u buonai tai ha haianai a'i te'abi.

Iesu Maria Magadala Herenai Mai Hau Rua Herekiai Ewaira Tina.

(Mt 28.9-10; Io 20.11-18)

[

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index