Search form

Mareko 5:20

20Ua buonai hau weiana eao Tekapoli aiarakia aokiai Iesu taba herenai ebabaina hauna pouna eiroro aina, maearima ikoikiai teta'u ta'u huri.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index