Search form

Mareko 6:30

Iesu Taha Ima (5,000) Ebanianinakia.

(Mt 14.13-21; Lk 9.10-17; Io 6.1-14)

30Iesu ena iuhubeau haukia temue teao herenai teto'u mue, tebabai tabakia mai teba'iobi 'abikia ikoikiai haianai tehinanakia.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index