Search form

Mareko 6:31

31Mako rarina tiao timai buonai i'abana haukia ekia aniani 'ekana aha'i, ia emikiri ehina benakia etibaha, “'Eka 'abaeana ha hamaeao, ua'a katoarai.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index