Search form

Mareko 8:31

Iesu Kehaiara Mai Ke'ari 'Abikia Ehina.

(Mt 16.21-28; Lk 9.22-29)

31Ia i'abana haukia eba'iobi ramanakia, Maearima Nahuna hanona haiara bo'okia kehoainakia, aiara poki haukia, robe haukia apa'uakia, mai rauhubu poki haukia kate'oatana abomo kateahu 'arina, ia wapu ibaihaunai hanona kemikiri mue.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index