Search form

Mareko 8:33

33'A Iesu hanona ekori kabe, i'abana haukia eihanakia, Petero ebatana etibaha, “Satani, Mokapare, muri'u moao! Pokina emu raona hanona Tirama 'euna aha'i, ia maearima 'eukia.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index