Search form

Mareko 8:34

34Weiana Iesu mako eaparinakia abomo i'abana haukia kipokia ehina benakia etibaha, “Hau ha kenuatae au ke'abana'u raninai, ia kipona ena mauri kehabona, ena matiu ibiri ropo kea'i taeana kebuana, au muri'u ai keka'a.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index