Search form

Mareko 9:1

1Haeamona Iesu ehina benakia etibaha, “'Abi tohana mo au wai nahina benimi, baika neia tekoroti haukia a'i kate'ari baha keao mo Tirama ena obia aiarana mai hiabuna kemai hanona kateihana.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index