Search form

Mareko 9:12

12Iesu ehina benakia etibaha, “'Abi tohana. Elia hanona kemai 'uai, taba ikoinai keba'orunakia. Ia taba buonai Maearima Nahuna 'abina Puka Robenai tererena kehaiara ki'a baha abomo kate'oatana?

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index