Search form

Mareko 9:35

35Iesu emiati, i'abana haukia harau haea rua eaparinakia, ehina benakia etibaha, “Tai nenuatae ke'uai hauna, ia kipona muri 'akinai kehorotina abomo maearima ikoikiai ekia ta'ara ia'ina haunai keao.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index