Search form

Mataio 14:15

15Aba erabirabi aonai i'abana haukia teao Iesu herena te'abi tetibaha, “Neiana hanona 'eka 'abaeana mai aba kerabi. To'u haukia mouhunakia temeao, aiara baika aokiai kipokia ekia aniani temekawa hanona kenamo.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index