Search form

Mataio 15:1

Maearima Ekia Rauhubukia Mo Tiba'iobinakia.

(Mk 7.1-13)

1Rani weianai Parisea haukia mai rauhubu poki haukia baika Ierusalemai temai Iesu herena tebakaina tetibaha,

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index