Search form

Mataio 19:11

11Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “'Abi naiana maearima ikoikiai herekiai hanona a'i ketaina, ia weiakia Tirama ea'i taeanakia haukia herekiai hanona ketaina.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index