Search form

Mataio 19:23

Kepu Haukia Kupa Katekatoto Hanona Kepahihi.

23Ba Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi. Kepu hauna Tirama ena obia aiaranai kekatoto hanona kepahihi ki'a baha.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index