Search form

Mataio 2:4

4Ia ehore Iuda ekia robe haukia apa'uakia mai rauhubu poki haukia ikoikiai eaparinakia ebakainakia etibaha, “Keriso hanona ae'eai kerama?”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index