Search form

Mataio 22:25

25Bariu a'a hati haukia ikoinai 'abaihau hamomo baiatamaiai temiaho. Pakana ehawainibe, miori ha a'i ebaramana aonai e'ari wapu uaho'abana ibaruana hauna herenai ehabona, eatawana.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index