Search form

Mataio 22:4

4Ba ia haeamona ena ta'ara'i haukia haeai baika euhunakia etibaha, ‘Abeaunakia haukia katohinabe muenakia katotibaha, 'E'u poromakau mai e'u mahi namokia aba ahunakia aba teiua 'iti'itinakia taba ikoikiai aba teba'orunakia, hawainibe tatuna katomai.’

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index