Search form

Mataio 26:36

Iesu Getesemaneai Ebahuba'ari.

(Mk 14.32-42; Lk 22.39-46)

36Iesu i'abana haukia kipokia teao 'eka atana Getesemane, ba ehina benakia etibaha, “Au kaeao weia kabahuba'ari aonai wai hanona neia katomiati.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index