Search form

Mataio 27:19

19Ia bakai imia'aunai emiati aonai atawana 'abi etiu ahina eao herena, “Hau naiana ena beho aha'i hauna herenai taba ha a'i kobabaina, pokina rabi ia anibi aina hanona ao'u earo'ari ki'a baha.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index