Search form

Mataio 28:7

7Ba tomoao biai i'abana haukia katohina benakia, ‘Ia hanona 'ari haukia baiatakiai aba emikiri mue ba aba ne'uai niao Galilea, weia katoihana.’ 'Abi neiana kabenimi paunai amai.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index