Search form

Mataio 6:5

Bahuba'ari Hoana.

(Lk 11.2-4)

5Wai katobahuba'ari raninai bahaorea haukia 'abakiai a'i katoao. Ia ekia nuatae apa'uana hanona marea aokiai mai aiara ibuakiai katekoroti katebahuba'ari maearima ia kateihanakia paunai. 'Abi tohana au wai nahinabenimi, 'arakia maikoina aba tea'ina.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index