Search form

Mataio 8:10

10Iesu aia weiana eona raninai eta'u ta'u huri, ba murinai ti'au haukia ehinabenakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahinabenimi, Isaraela aonai hau ha herenai a'ikakauma ṉahomana ha a'i atabu ahi 'apuana.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index